FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Informationssamling kring Grund- och förvaltningsdata

Nu har vi samlat information kring hantering av grund- och förvaltningsdata i logistikportalen.

​Samlingen finns under rubriken Tjänster och produkter. Samlingen omfattar beskrivningar, designregler och information kring utbildningar. Här finns även blanketter för behörighetsansökan samt information om kontaktytor angående grund- och förvaltningsdata.

Du hittar informationssamlingen på https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof

STROS
2016-12-06

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.