FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Informationssamling kring Anläggningsdokumentation

Nu har vi samlat information kring hantering av anläggningsdokumentation i logistikportalen.

​Samlingen finns under rubriken Tjänster och produkter via en bild på Karlsborgs fästning från sydost. Samlingen omfattar beskrivningar och handböcker i ämnet.

Du hittar en genväg till samlingen här: https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/anlaggningsdokumentation

STROS
2016-12-08

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.

​Karlsborgs fästning från sydost