FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Informationssamling för PRIO är publicerad

En informationssamling för PRIO är publicerad på logistikportalens behörighetsskyddade del.

​Informationssamlingen innefattar information och nyheter kring PRIO utifrån ett leverantörsperspektiv till Försvarsmakten. Informationen har tidigare varit publicerad på bl a FMV intranät men kommer på detta sätt lättare nå de intressenter som har behov av informationen. Informationssamlingen återfinns i den behörighetsskyddade delen av Logistikportalens Tjänster och produkter.

TOJAC
2019-04-01

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.