FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Informationssamling för Lift och DUWeb

Nu finns information kring Lift och DUWeb i logistikportalen

​Informationen omfattar dokument, kursinformation mm kring Lift och DUWeb. Denna webbplats kräver behörighet. För mer allmän information hänvisas till https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/lift.

STROS
2016-12-08

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.