FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Idag publiceras NY STARTSIDA på Logistikportalen

Nu blir det lättare att hitta på Logistikportalen!
Nu blir det lättare att hitta på Logistikportalen. Logistikportalen samlar på ett ställe det mesta som är viktigt för dig som behöver vägledning i ditt arbete med uppgifter kopplat till Försvarslogistik, ILS och FMV PLM. 

Om du vet exakt vad du söker, finner du det även i fortsättningen genom sökrutan högst upp till höger på skärmrutan eller genom Tjänster och Produkter.

För dig som bara vet på ett ungefär, presenterar FMV Logistik Verksamhetsstöd nu två nya sätt att navigera från startsidan: 
  • I en ny sökruta kan du skriva in vad vill du ha hjälp med att hitta. Baserat på vad du skriver, får du upp de mest relevanta webbplatserna på Logistikportalen för denna uppgift. Tanken är att du därmed ska komma snabbare fram till de platser som du behöver.
  • Det andra sättet att navigera grupperas utifrån hur Försvarsmakten grupperar försvarslogistikens delar. De tjänster och produkter på Logistikportalen som är kopplade till FMV:s stöd inom Försvarslogistik finns då under respektive del. 
Fler nyheter:
  • Ny sida "Hjälp & Expertstöd": ingång till FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd och så småningom också en "Frågor & svar"-databas
  • Ny sida om "Kurser och kompetensutveckling inom Försvarslogistik, ILS och PLM"
  • Uppdaterad sida: "Om Logistikportalen". Nu med mer information kring syfte och förvaltning av Logistikportalen.
  • Ny logotyp för Logistikportalen och nya ikoner på några av Logistikportalens Tjänster och produkter.
Arbete fortsätter med att göra resten av Logistikportalen mer användarvänlig. Har du synpunkter och förbättringsförslag kontakta FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd. ​

Arbetet har föregåtts av intervjuer och workshopar för att identifiera upplevda förbättringsmöjligheter med nuvarande Logistikportal. De här förbättringarna är en del av pågående kommunikationsarbete som leds av Alexandra Berggren på avdelningen Verksamhetsstöd (Log V). Det övergripande syftet är att göra det lättare att göra rätt.

Logistik Verksamhetsstöd kommer gärna ut till VerkO:n och avdelningar för att berätta mer om den uppdaterade Logistikportalen. Du som är intresserad av det kan antingen be din närmaste chef att boka oss eller kontakta oss direkt genom FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd. 

Titta gärna på introduktionsfilmen som beskriver den nya startsidan: 
2023-05-11

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.