FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Hantering av TO under driftsättningsperiod

I samband med Go-live av Teamcenter kommer det finnas begränsningar i möjligheterna att hantera TO i våra system.Hantering av TO under driftsättningsperioden 2022-05-06 till 2022-05-23 av Teamcenter

I och med "Go-live av Teamcenter" (ref 18FMV711-98:1) kommer det finnas begränsningar i möjligheterna att hantera TO i våra system. DITO och GoF kommer att stängas under denna period och därmed kommer inga TO kunna publiceras. Dock kommer redan publicerade TO vara åtkomliga för läsning i DITO.

Röda TO och andra väldigt akuta TO kommer kunna hanteras manuellt. Vid behov av att ge ut en akut TO, mailar berörd till tekniska.order@combitech.se och begär ett nummeruttag för skapandet av TO. Även om nummeruttag gjorts tidigare måste tekniska.order@combitech.se kontaktas för att få kvittens på att det är OK att använda. Detta eftersom nummeruttag genomförda  innan 2021-01-01 inte förs över till Teamcenter.

När TO:n är fastställd skickas den till tekniska.order@combitech.se som ser till att den mailas till berörda abonnenter, d.v.s. den blir inte publicerad i något system. När Teamcenter är driftsatt 2022-05-23 läggs TO:n, så snart som möjligt, in i Teamcenter av Tekniska order samt aviseras och publiceras ordinarie väg.

ANM: Tillvägagångssättet är i enlighet med ordinarie Combitech-interna arbetsinstruktion vid hinder för publicering och avisering av TO.

OALI
2022-02-27

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.