FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

GoF FAQ är publicerad

Nu är en FAQ för GoF-området publicerat i logistikportalen.

​GoF FAQ fylls löpande med svar på de vanligaste frågorna som inkommer till GoF funktionsbrevlåda. I samband med detta har informationen på webbplatsen för GoF strukturerats om, med förhoppningen att det ska bli mer lättläst.

Du hittar GoF FAQ via denna länk: https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/goffaq

Den nya GoF-startsidan nås via samma länk som tidigare: https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/

RRSN
2017-06-14

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.

​I GoF FAQ hittar du svar på dina frågor