FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

GoF-ärenden i sommar

Tidigare år har mängden inkommande ärenden visat sig vara lägre än normalt under semesterperioden, Combitech kommer därför anpassa bemanningen för vecka 827 - 831.

Detta avser:

  • Produktion klassificering, typminskning, kodifiering och nummerbestämning

Svarstiderna kan bli något längre. Var noggrann med att kommunicera med klassifikatör via PDR istället för via epost, då alla handläggare inte kommer vara på plats hela perioden.

Vet ni om att ni har deadlines under perioden, kontakta Jan Händelin redan nu så Combitech kan hjälpa er i god tid.

Har ni frågor under semesterperioden skicka E-post meddelande till Veronica Parsland, så kopplar hon ihop er med rätt person.

 

Kontaktpersoner

Jan Händelin, e-post: jan.handelin@combitech.se, telefon 010-215 04 38
Veronica Parsland, e-post: veronica.parsland@combitech.se

JESVE
2018-05-23

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.