FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

FMV Kundtjänst ILS under uppstart

Svar på inkommande frågor till funktionsbrevlådor inom Kluster 508 kommer successivt att levereras av FMV Kundtjänst ILS

Det pågår ett arbete med att etablera en kundtjänst för verksamheten inom ILS-stöd på FMV. Idag hör kunder från bland annat FMV, FM och leverantörer av sig med ILS-relaterade frågor till ett flertal funktionsbrevlådor som är kopplade till verksamheter inom Kluster 508. Dessa funktionsbrevlådor finns att hitta på olika sidor inom Logistikportalen. Framöver kommer många av dessa frågor att hanteras av FMV Kundtjänst ILS och vår förhoppning är att vi kan börja minska den stora floran av funktionsbrevlådor som finns idag. 

Kundtjänsten kommer att registrera inkommande mail med hjälp av ärendehanteringsverktyget VSDL (se tidigare nyhet "VSDL (Verksamhetsstöd & Designledning) är publicerad") och skapa ärenden med unika ärendenummer. Under införandet av FMV Kundtjänst ILS så kommer därför kunder som hör av sig till vissa av våra funktionsbrevlådor att få svar av FMV Kundtjänst ILS. Vissa av svaren är genererade ur en FAQ-databas i de fall det är applicerbart och resten av svaren kommer från handläggare, precis som tidigare. 

Kundtjänsten är under uppstart och just nu pågår implementeringen stegvis tillsammans med verksamheten inom ILS-stöd. Vi hoppas att kunden kommer att uppleva att övergången sker smidigt och vår förhoppning är att kunden i framtiden snabbare får svar på sina frågor och att kunden upplever att det blir lättare att erhålla efterfrågad information genom att kontakta EN mailadress och inte flera olika funktionsbrevlådor som tidigare. 

Vid frågor gällande FMV Kundtjänst ILS, kontakta ilsstod@fmv.se.

ALBER
2018-11-22

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.