FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Viktig information gällande förnödenhetsansvar på Tekniska Order

Från och med 2021-03-08 kommer 5-siffrig förnödenhetsansvarskod vara obligatoriskt ange vid publicering av TO.

​Från och med 2021-03-08 kommer 5-siffrig förnödenhetsansvarskod vara obligatoriskt ange vid publicering av TO. Informationen anges i sidfoten på TO-mallar version 2021-02-16 som finns tillgängliga på Logistikportalen och DITO-webb.

Kort instruktion för att ange ansvarskod följer nedan. Se även Lathund TO-mall för utförligare instruktion.

  • FMV: Tekniskt ansvarig beslutar om vilken ansvarskod som ska anges och ska överensstämma med berörd materiel.
  • Försvarsmakten: Ange samma förnödenhetsansvar som materielen TO:n berör. Se ansvarskod för närmaste tillhörighet/förrådsbeteckning i GoF.
OALI
2021-02-22

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.