FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Fördelningslistan uppdaterad

Fördelningslistan har blivit reviderad och fastställd till version 5.

​Fördelningslistan har blivit reviderad och fastställd till version 5. Den finns nu tillgänglig på Logistikportalen på "Blanketter och behörigheter".

MAANM
2018-05-25

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.