FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Emballagewebben är driftsatt

Alla med SFAP-dator har tillgång till Emballagewebben. Industrin kan på begäran och efter behovsprövning få konto för inloggning.

CD Emballage har inte uppdaterats på flera år, då programvaran bygger på gammal teknik som inte längre supportas. Planen har istället varit att tillhandahålla en lösning via logistikportalen. Denna lösning har en integrerad beställningsfunktion kopplad till FMV Emballageförråd. För autonomt bruk kan en offline-lösning laddas ner från emballagewebben.

Dessa funktioner är nu driftsatta parallellt med CD Emballage, som fortfarande gäller. På sikt ska dock CD Emballage bli avlöst.

Alla med SFAP-dator har tillgång till Emballagewebben. Industrin kan på begäran och efter behovsprövning få konto för inloggning. Frågor om Emballagewebben ställs till Specialemballage.fmv@fmv.se. Begäran om åtkomst ställs till logistikportal.fmv@fmv.se.

För er som har åtkomst finns en direktlänk till Emballagewebben här.

RRSN
2016-04-25

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.

​Emballagewebben är driftsatt