FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Emballagewebben börjar formas

CD Emballage har inte uppdaterats på flera år och är baserat på en gammal plattform. Nu är informationen på CDn överförd till Emballagewebben som för närvarande granskas internt inom organisationen.

​Emballagewebben - nytt system för emballagebeställning

Objektbundet och ej objektbundet emballage har under ett antal år sammanställts och publicerats i form av en sökbar CD. Senaste utgåva släpptes 2012. Nu är arbetet med att lämna CD-formatet och övergå till en webbifierad online-lösning snart klart. Intern granskning pågår.

De stora fördelarna med den nya lösningen är möjlighet att kontinuerligt uppdatera innehållet, minskade kostnader för distribution och förenklad beställningshantering. Det kommer också bli enklare att komplettera med ytterligare funktioner, varav en del redan är inplanerade.

Innehållet från CDn är överfört och sökfunktioner motsvarande de på CDn är etablerade i  Emballagewebben. Beställningar till lagerhållaren av emballage, Nefab AB, sker numera elektroniskt, medan de beställningar som ska gå till RESMAT sker tills vidare som tidigare.

Registervård liksom arbete att skapa ytterligare funktioner, är initierade och pågår under hösten.  

Länk till emballagewebben

RRSN
2015-10-14

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.

​Nytt system för emballagebeställning