FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

E-Learning, Introduktion, Grund- och Förvaltningsdata, GoF

E-Learningpaket för introduktion till Grund- och Förvaltningsdata, GoF, är framtaget.

Denna ger dig en övergripande bild över vad GoF är, varför, var och när det behövs.

Paketet har en enhetlig uppbyggnad där respektive modul/sektion tillförts berättarröst, animering och textning samt avslutande kontrollfrågor och summeringar för att främja upplevelsen och pedagogiken i materialet.

Sektionerna är indelade enligt följande:

1. Grund- och förvaltningsdata
2. Grundläggande koncept för grund- och förvaltningsdata
3. Metoder för registrering av förnödenheter
4. Försvarslogistikens förnödenhetsregister
5. Referensbeteckning
6. Interoperabilitet vid registrering av förnödenheter
7. FMV logistikportal

Respektive sektion kan startas och stoppas när som helst och programmet återupptas där du senast stoppade.
Total tidsåtgång är ca 1 timma för alla avsnitt.

Du når introduktionen på Logistikportalen under Tjänster och produkter/Grund- och Förvaltningsdata/Utbildning och under rubriken E-learning - Introduktion till Grund- och Förvaltningsdata.

Vid frågor, kontakta: verksamhetsstod.gof@fmv.se

2019-01-09

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.