FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Driftstörning i Logistikportalen

Sedan fredag 15 oktober har det varit driftstörningar på delar av Logistikportalen som följd av ett oplanerat underhållsarbete och efterföljande ​migrering till ny Sharepoint-miljö.


Sedan fredag 15 oktober har det varit driftstörningar på delar av Logistikportalen som följd av ett oplanerat underhållsarbete och efterföljande ​migrering till ny Sharepoint-miljö (Sharepoint 2019).

​Störningen gäller för användare både med SFAP och externa datorer. 

I skrivande stund finns det ingen beräknad tidpunkt för när alla produkter och tjänster kommer vara fullt ut tillgängliga och fungerande igen, men arbete pågår för att lösa problemen tills de är åtgärdade.​​


OALI
2021-10-20

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.