FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Digitalt arkiv för CD-FREJ och TIA GoF

Från olika verksamheter inom FMV har önskemål om tillgång till historisk GoF-information framkommit. Inom MKOK 508 beslöts att tillgängliggöra utvalda utgåvor av CD-FREJ och kommande utgåvor av TIA GoF via FMV Systemportal.

Målsättningen är att tillgängliggöra den första utgåvan av CD-FREJ för varje år sedan produktionen startade. Arkivet innehåller även CD-FREJ V1144 (den sista med data från DELTA) samt samtliga TIA GoF off-line som produceras (för närvarande 4 utgåvor/år)

Samtliga historiska utgåvor av CD-FREJ finns tillgängliga vid behov via verksamhetsstod.gof@fmv.se.

Behörighet för åtkomst till det digitala arkivet kan erhållas via verksamhetsstod.gof@fmv.se.

RRSN
2017-10-03

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.