FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Det planerade arbetet med GoF är uppskjutet

Det planerade arbetet med GoF som aviserades på Logistikportalen GoF är senarelagt.
Orsaken är tekniska utmaningar och att testning inte har kunnat genomföras i tillräcklig omfattning.
Ny tid för det planerade arbetet kommer meddelas inom kort och i god tid innan juluppehållet.

​Det innebär att den aviserade stängningen med start 17.00 idag INTE kommer ske utan användare och intressentsystem kommer att ha tillgång till GoF som vanligt”

RRSN
2018-11-14

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.