FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Designregel för materielersättning är fastställd

Nu är designregeln för materielersättning förnödenheter fastställd.

​I samband med detta frisläpper vi också formuläret för materielersättningar i logistikportalen. Du som har användarkonto kan logga in och hitta webbplatsen på https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/mtrl_ers.

KREKD
2017-05-30

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.