FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Behörighetskrav för att använda TIA

Från och med den 7 december 2018 kommer det att krävas behörighet och inloggning för att få tillgång till TIA-portalen.

​Från och med den 7 december 2018 kommer det att krävas behörighet och inloggning för att få tillgång till TIA-portalen,i dagsläget innehållandes TIA GoF, TIA MF och TIA UHP.

För er som redan har inloggningsuppgifter till FMV Publikationsportal via url: https://portal.fmvpubl.se  så är det dessa inloggningsuppgifter – användarnamn och lösenord, ni ska använda för att logga in i TIA-portalen.

För er som saknar inloggningsuppgifter måste en behörighetsansökan fyllas i och skickas in till e-post: cfsfmvpubl@fmv.se
Blankett för behörighetsansökan finns på Logistikportalen: Blanketter och behörigheter

MAANM
2018-12-04

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.