FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Anläggningsdokumentation uppdaterad

Sidan för Anläggningsdokumentation har blivit uppdaterad.

​Texterna på sidan är reviderade. Blanketterna har blivit uppdaterade och kompletterade samt BRA-handbokens senaste utgåva har blivit tillagd.

MAANM
2018-04-17

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.