Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

Materielförteckningar Materielförteckningar

FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

​Materielförteckningar

 

Med materielförteckningar menas Reservdelskataloger (RDK), Satslistor (SL) och Tillbehörslistor (TL).

RDK är illustrerade förteckningar som visar vilka reservdelar och komponenter som ingår i ett objekt och med uppgifter om bland annat förrådsbeteckningar, förrådsbenämningar, referensbeteckningar och hur många förnödenheter som ingår i objektet samt var man kan beställa reservdelar.

RDK kan utgöra underlag vid:

 • Identifiering
 • Beställning
 • Felrapportering
 • Materielunderhåll
 • Utbildning

SL/TL är förteckningar som anger vilka förnödenheter som ingår i sats respektive artikel med tillbehör. Listorna, som kan användas som kvitteringshandling, anger bland annat förrådsbeteckning, förrådsbenämning, referensbeteckningar och i vilket antal förnödenheterna ingår i respektive sats eller artikel med tillbehör.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
TIA MF - SFAPhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TIA.png
Länken fungerar för FMV SFAP
http://tia.fmv.se/tiamf/Ny flik
TIA MF - FMV Industrinäthttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TIA.png
Inloggning/behörighet krävs till FMV Industrinät
http://tia.fmvpubl.se/tiamf/Ny flik
PMF - FMV systemportalhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PMF_logo_150.png
Produktionsmiljö för materielförteckningar - kräver behörighet till FMV systemportal
https://portal.fmvpubl.seNy flik

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

Verktyg för materielförteckningar

 • TIA MF (Teknisk Information Autonom - Materielförteckningar) är en produkt som tillgängliggör Materielförteckningar som markerats för WEB-publicering i system PMF (flyttas dygnsvis till TIA MF).
  En delmängd av innehållet i TIA MF (fastställda sats- och tillbehörslistor) finns även i en offlineversion kallad TIA SATS som halvårsvis distribueras via nedladdning till registrerade abonnenter. Vid önskemål kan även TIA SATS erhållas som CD-abonnemang.
  TIA MF ersätter PMF Web och TIA SATS ersätter CD SATS från första produktionstillfället 2018.
  Informationsbrev TIA MF
 • För produktion av materielförteckningar hänvisas till system PMF och Regelverk FMV Materielpublikationer. 
  PMF är ett intressentsystem till GoF REG vilket innebär att systemet alltid har tillgång till rätt grund- och förvaltningsdata vilka hämtas
  från GoF REG 1 gång/dygn. PMF är dessutom prenumerant på samtliga TO från DITO vilket innebär att TO kan
  kopplas mot och arbetas in i berörda reservdelskataloger.

  För system PMF krävs utbildning för att erhålla behörighet. Access till PMF sker genom FMV systemportal.

Utbildning

Nästa utbildningstillfälle för PMF planeras att hållas under hösten 2018 i Arboga, datum bestäms när tillräckligt många intresseanmälningar inkommit. 
Intresseanmälan görs till materielforteckningar.ti.fmv@fmv.se.