Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

Materielförteckningar Materielförteckningar

FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

​Materielförteckningar

 

Med materielförteckningar menas Reservdelskataloger (RDK), Satslistor (SL) och Tillbehörslistor (TL).

RDK är illustrerade förteckningar som visar vilka reservdelar och komponenter som ingår i ett objekt och med uppgifter om bland annat förrådsbeteckningar, förrådsbenämningar, referensbeteckningar och hur många förnödenheter som ingår i objektet samt var man kan beställa reservdelar.

RDK kan utgöra underlag vid:

 • Identifiering
 • Beställning
 • Felrapportering
 • Materielunderhåll
 • Utbildning

SL/TL är förteckningar som anger vilka förnödenheter som ingår i sats respektive artikel med tillbehör. Listorna, som kan användas som kvitteringshandling, anger bland annat förrådsbeteckning, förrådsbenämning, referensbeteckningar och i vilket antal förnödenheterna ingår i respektive sats eller artikel med tillbehör.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
TIA MF - SFAPhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TIA.png
Länken fungerar för FMV SFAP
https://tia.fmvpubl.seNy flik
TIA MF - FMV Industrinäthttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TIA.png
Inloggning/behörighet krävs till FMV Industrinät
https://tia.fmvpubl.se/Ny flik
PMF - FMV systemportalhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PMF_logo_150.png
Produktionsmiljö för materielförteckningar - kräver behörighet till FMV systemportal
https://portal.fmvpubl.seNy flik

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

Verktyg för materielförteckningar

 • TIA MF (Teknisk Information Autonom - Materielförteckningar) är en produkt som tillgängliggör Materielförteckningar som markerats för WEB-publicering i system PMF (flyttas dygnsvis till TIA MF).
  En delmängd av innehållet i TIA MF (fastställda sats- och tillbehörslistor) finns även i en offlineversion kallad TIA SATS som halvårsvis distribueras via nedladdning till registrerade abonnenter. Vid önskemål kan även TIA SATS erhållas som CD-abonnemang, kontakta cfsfmvpubl@fmv.se för abonnemangsfrågor.
  TIA MF ersatte PMF Web och TIA SATS ersatte CD SATS från 2018.
  Informationsbrev TIA MF
 • För produktion av materielförteckningar hänvisas till system PMF och Regelverk FMV Materielpublikationer. 
  PMF är ett intressentsystem till GoF REG vilket innebär att systemet alltid har tillgång till rätt grund- och förvaltningsdata vilka hämtas
  från GoF REG 1 gång/dygn. PMF är dessutom prenumerant på samtliga TO från DITO vilket innebär att TO kan
  kopplas mot och arbetas in i berörda reservdelskataloger.

  För system PMF krävs utbildning för att erhålla behörighet. Access till PMF sker genom FMV systemportal.

Utbildning

Nästa utbildningstillfälle för PMF blir under oktober eller november 2019, beroende på efterfrågan. 
Intresseanmälan görs till ilsstod@fmv.se.