Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

MVIF Start

FMVs portal för stödlogistik

Loglogo
  
  
Beskrivning
  
  
  
  
MVIFhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/MViF.png
Länk till MViF.
Öppnas i ny flik.
MVIF OnlineNy flik

 Innehållsredigeraren

MVIF ONLINE

Vårdsystem Försvarsmakten - Vård FM

Försvarsmaktens databas publiceras via CD MVIF Online. Här söker du materielvårdspublikationer exempelvis materielvårdsscheman.

Materielvård är förebyggande underhåll på materiel som är i drift, i bruk eller långtidsförvarad.Materielvård är viktigt för att förebygga
skador på brukare och/eller materiel. Varje år skadas brukare, befäl och materiel främst beroende på:

  • bristande materielkunskap
  • slarv med materiel och materielvård
  • att skadad eller felaktig materiel används.

Försvarets materiel är dyrbar och finns i ett begränsat antal. Genom noggrann kontroll och vård kan antalet person- och materielskador minskas och miljontals kronor sparas varje år.

Vårdsystem FM gäller för all materiel inom Försvarsmakten utom fartyg, flygplan och helikoptrar, samt viss kringutrustning till dessa.
Med detta menas i princip all markbunden materiel, förutom materiel i fasta anläggningar. För materiel undantagen från Vårdsystem FM
finns andra regelverk för underhåll.