FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

​​​Förnödenhetsdatahantering​

Här finner du som gått utbildningen stödmaterial för att kunna hantera förnödenhetsdata i Teamcenter.
Skärmklipp – Visar hur förnödenhetsdatahanteringen ser ut i Teamcenter och var du finner olika funktioner.
​Lathund – Beskriver steg för steg hur du genomför olika moment.

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

​​Dokument​​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Lathund - Förnödenhetsdata-hanteringhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Lathund%20-%20F%C3%B6rn%C3%B6denhetsdatahantering%20-%20220511.docxNavigering på sidan
Skärmbilder - Förnödenhetsdata-hanteringhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Sk%C3%A4rmbilder%20-%20F%C3%B6rn%C3%B6denhetsdatahantering%20Teamcenter%20AWC%20-%20220511.pptxNavigering på sidan

 Innehållsredigeraren ‭[3]‬

​Introduktionsfilmer​ - Inregistrering av förnödenhet​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
1. Skapa ett ärende (5min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Inregistrering%20-%201.%20Skapa%20ett%20%C3%A4rende%20(5min).mp4Navigering på sidan
2. Öppna ärendet (2min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Inregistrering%20-%202.%20%C3%96ppna%20%C3%A4rendet%20(2min).mp4Navigering på sidan
3. Lägga till Förnödenhet (5min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Inregistrering%20-%203.%20L%C3%A4gga%20till%20F%C3%B6rn%C3%B6denhet%20(5min).mp4Navigering på sidan
4. Klassificering och Inregistrering...https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
...av obligatoriska uppgifter (5min)
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Inregistrering%20-%204.%20Klassificering%20och%20Inregistrering%20av%20obligatoriska%20uppgifter%20(5min).mp4Navigering på sidan
5. Lägga till Referenser och Leverantörsartiklar (2min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Inregistrering%20-%205.%20L%C3%A4gga%20till%20Referenser%20och%20Leverant%C3%B6rsartiklar%20(2min).mp4Navigering på sidan
6. Hur jag gör när det gäller...https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
... Batterier, SAMFBET-versioner, Alternativutrustning och Slutanvändarintyg (4min)
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Inregistrering%20-%206.%20Hur%20jag%20g%C3%B6r%20n%C3%A4r%20det%20g%C3%A4ller%20Batterier%20SAMFBET-versioner%20Alternativutrustning%20och%20Slutanv%C3%A4ndarintyg%20(4min).mp4Navigering på sidan
7. Validering av inregistrerad data (3min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Inregistrering%20-%207.%20Validering%20av%20inregistrerad%20data%20(3min).mp4Navigering på sidan

 Innehållsredigeraren ‭[4]‬

​​Introduktionsfilmer - Registervård​​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
1. Skapa ärende (5min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Registerv%C3%A5rd%20-%201.%20Skapa%20%C3%A4rende%20(5min).mp4Navigering på sidan
2. Skapa revision (3min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Registerv%C3%A5rd%20-%202.%20Skapa%20revision%20(3min).mp4Navigering på sidan
3. Lägga till en leverantörsartikel (3min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Registerv%C3%A5rd%20-%203.%20L%C3%A4gga%20till%20en%20leverant%C3%B6rsartikel%20(3min).mp4Navigering på sidan
4. Avsluta ärendet (1min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Registerv%C3%A5rd%20-%204.%20Avsluta%20%C3%A4rendet%20(1min).mp4Navigering på sidan

 Innehållsredigeraren ‭[5]‬

​​Introduktionsfilmer - Övrigt​​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Generera en loggrapport (2min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Generera%20en%20loggrapport%20(2min).mp4Navigering på sidan
Klassificerare - Claim worflow task och godkänn förnödenhet (4min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Klassificerare%20-%20Claim%20worflow%20task%20och%20godk%C3%A4nn%20f%C3%B6rn%C3%B6denhet%20(4min).mp4Navigering på sidan
Lägga till Intressentsystem (2min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20L%C3%A4gga%20till%20Intressentsystem%20(2min).mp4Navigering på sidan
Skapa Subscriptions (5min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20Skapa%20Subscriptions%20(5min).mp4Navigering på sidan
Äldremarkera Leverantörsartikel (1min)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Delade%20dokument/Introduktionsfilm%20-%20%C3%84ldremarkera%20Leverant%C3%B6rsartikel%20(1min).mp4Navigering på sidan