FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

​Stödsystem


Behörighetsprocessen

Under revidering

I nedanstående dokument beskrivs behörighetsprocessen system för Grund- och Förvaltningsdata, GoF.

OBS! Kapitel 1 & 2 stämmer inte längre. För att få behörighet till Teamcenter, som ersätter GoF WEB, gå hit

Behörighetsprocessen


FMV PLM System

Förnödenhetsdata lagras i försvarslogistikens förnödenhetsregister FMV PLM System

FMV PLM System stöder följande funktioner inom Grund och Förvaltningsdata:

  • Förnödenhetsregistrering grund- och förvaltningsdata
  • Produktion av reservdelskataloger, sats och tillbehörslistor
  • Information om Försvarsmaktens förnödenheter
  • Uppdatering av intressentsystemen


TIA GoF

TIA GoF (Teknisk Information Autonom - Grund- och Förvaltningsdata) är en dygnsvis sammanställd weblösning för presentation av GoF-data.
TIA GoF omfattar i dagsläget information från GoF REG, REF Firmaregister, REF Termregister, REF Förnödenhetsansvarsregister, PMF, PRIO och Lift.

Via meny i TIA GoF finns tillgång till information om uttagstidpunkter för de olika ingående informationsmängder som produkten omfattar och hjälpfunktionalitet som även innehåller animeringar.

För åtkomst till webversionen av TIA GoF:

  • FMV – från SFAP-dator i FMV Lan nås TIA GoF via Logistikportalen.
    TIA GoF kan, av FMV-användare, även nås via FMV-systemportal.
  • FM – TIA GoF i FMV-systemportal nås via KLAS
  • Industrianvändare med direkt- alt. VPN-access anger adressen tia.fmvpubl.se i browser

Behörighetskrav för att använda TIA

Du behöver logga in för att komma åt TIA. För dig som saknar inloggningsuppgifter måste en behörighetsansökan fyllas i och skickas in via e-post till cfsfmvpubl@fmv.se.
Blanketten "Behörighetsansökan TIA" finns här på Logistikportalen samt  på TIAs inloggningssida.

TIA GoF offline

TIA GoF finns även i en offlineversion som kvartalsvis distribueras via nedladdning till registrerade abonnenter. 

För nedladdning krävs att Du är ansluten till FMV:s produktionsnät i Arboga via FMV LAN, fast VPN-förbindelse eller via accesstjänst som kan beställas via särskild blankett.

För att erhålla avisering av ny produktutgåva krävs att Du har ett abonnemang med aktuella uppgifter registrerat hos FMV.

Digitalt arkiv för CD-FREJ och TIA GoF

Från olika verksamheter inom FMV har önskemål om tillgång till historisk GoF-information framkommit. Inom MKOK 508 beslöts att tillgängliggöra utvalda utgåvor av CD-FREJ och kommande utgåvor av TIA GoF via FMV Systemportal.

Målsättningen är att tillgängliggöra den första utgåvan av CD-FREJ för varje år sedan produktionen startade. Arkivet innehåller även CD-FREJ V1144 (den sista med data från DELTA) samt samtliga TIA GoF off-line som produceras (för närvarande 4 utgåvor/år)

Samtliga historiska utgåvor av CD-FREJ finns tillgängliga vid behov via verksamhetsstod@fmv.se​.