FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

​Registervård

Kvalitetshöjande åtgärder i GoF

I dagsläget finns det dessvärre brister hos Grund- och Förvaltningsdata i FMV PLM system. Exempel på sådana är:

  • avsaknad av viktuppgifter på explosiva och pyrotekniska ämnen - ett krav enligt civil lagstiftning
  • undermålig deskriptiv data - försvårar dubblettkontroll
  • felaktiga referensbeteckningar - försvårar återanskaffning
  • avsaknad ​​​av ''ingår-i'' relationer - försvårar avveckling.

Dessa brister beror i huvudsak på gamla synder. För ett antal år sedan gav regelverket för Grund- och Förvaltningsdata inte lika hård uppstyrning som idag. Vidare så varierade ambitionsnivån när det gällde tillämpningen av de regler som trots allt fanns.

Med nuvarande regelverk, rutiner och kontroller är vi idag fast övertygade om att vi har vidtagit sådana åtgärder som eliminerar de flesta av de brister som fanns förut. Vi arbetar även fortlöpande med att höja kvalitén på ''arvet''. Här har en stor förändring skett under de två senaste åren. Tidigare hölls arbetet samman på låg nivå över MS-gränserna, och kvalitetshöjande åtgärder genomfördes då exempelvis på samtliga elverk, bränslen, smörjmedel, rengöringsmedel m m. Numera sker istället punktinsatser på en högre nivå. De senaste initiativen inom kvalitetshöjande åtgärder har varit:

  • Vapen-, ammunitions- och målmateriel. Målsättningen är att FM efter detta ska kunna leva upp till den civila lagstiftningen inom området. Ca 5.000 förnödenheter har gåtts igenom och vid behov registervårdats.

  • Förnödenheter som omfattas av regelverket för RML. Eftersom mängden av sådana förnödenheter är mycket omfattande tvingades vi emellertid att prioritera de Materielsystem som verkar internationellt och som inte är aktuella för avveckling i närtid. Målsättningen är att efter genomförandet, i väsentlig grad, ha underlättat FMV:s framtida RML-certifiering. Ca 24.000 förnödenheter har gåtts igenom och vid behov registervårdats.

FAQ

Här finns en FAQ för området registervård.

 

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

​Länkar