FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

​Anläggningsdokumentation

Allmänt

Anläggningsdokumentation behandlar funktionen hos försvarets fasta anläggningar. Den består av textdokument och tabeller till ritningar och olika typer av flödesscheman.
Gemensamt för dokumenten är att de har försetts med ritningsnummer, oavsett informationsinnehåll. Karakteristiskt för anläggningsdokumentation är att:

  • De samlade dokumenten för en anläggning är sekretessbelagda.
  • Dokumenten är inte kopplade till Försvarsmaktens förnödenhetsregister.

De digitala anläggningsdokumenten lagras i Bild- och Ritningshanteringssystem för Anläggningsdokumentation (B.R.A) som är en databas och ett dokumenthanteringssystem.
Där lagras arkivdokument och produktionsdokument. Produktionsdokumenten används för framtida revideringar. Den anskaffande instansen ansvarar för sakinnehållet i dokumenten.

Stödsystem - B.R.A

Syftet med Bild- och Ritningshanteringssystem för Anläggningsdokumentation (B.R.A) är att tillhandahålla en databas där försvarsmaktens alla digitala anläggningsdokument kan samlas och lagras på ett säkert sätt. B.R.A är i grunden en kopia av BORIS. Till skillnad från BORIS är B.R.A  ett slutet system som lagrar sekretessklassad information. System B.R.A är klassad av MUST för att kunna arkivera kvalhemlig information.

I databasen registreras administrativ data om varje ritning, till exempel ritningsstrukturen.

En leverantör som anlitas av FMV för ombyggnad av en anläggning lånar ritningar från systemet för revidering. Efter revidering lämnas ritningarna åter till databasen med nya revideringslägen.

Behörighet

För att få låna och leverera dokument till och från arkiv B.R.A krävs behörighet på personnivå. Behörighet söks på blanketten "Behörighetsanmälan B.R.A, M7102-620702".
Ifylld blankett, med av MS-ledare eller motsvarande, godkänd behörighet, ska i god tid före lån och leverans till och från B.R.A, skickas till bra@fmv.se för registrering. Det här är ett krav från MUST för att få låna eller leverera till arkiv B.R.A.

Övriga blanketter som används i B.R.A-hanteringen:

Vid frågor, vänligen kontakta bra@fmv.se.

Dokumentation

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬