Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

Skip Navigation Linksfördelningslista fördelningslista

FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

​Fördelningslista

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
FördelningslistaBild på fördelningslista
Länk till aktuell fördelningslista
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Delade%20dokument/F%C3%B6rdelningslista.xlsNy flik

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

Fördelningslista

INFORMATION GÄLLANDE ANVÄNDNING AV FILER MED AKTIVA MAKRON.
Den här filen innehåller aktivt makro, det måste aktiveras innan du börjar fylla i dina uppgifter.
När du öppnar filen får du en säkerhetsvarning att makron har avaktiverats, för att aktivera klicka på knappen med texten "aktivera innehåll".
Nästa fråga som du blir ställd inför är om du vill göra filen till ett betrott dokument, här väljer du alternativet JA.
Det innebär att när du öppnar upp det här dokumentet nästa gång inte behöver tänka på att aktivera makrot.
OBS! Kontrollera regelbundet om fördelningslistan finns i ny utgåva på www.fmv.se (Teknisk Information - Dokumentbibliotek).

FÖRÄNDRINGAR INFÖRDA I UTGÅVA 4:
- FMV's adressater uppdaterade enligt ny organisation.
- Automatiskt uppräknat referensexemplar till SeC/SeP vid fördelning till adressat under SeC/SeP borttaget enligt FM-skrivelse 14 500:500721.
- FBF infört under FSV med ett obligatoriskt tilldelat exemplar (lades tidigare till i Totalsumma).
- Informationstext uppdaterad.

FÖRÄNDRINGAR INFÖRDA I UTGÅVA 3:
- Försvarets verkstäder har flyttats till under rubriken FMV/FSV då fördelning till dessa ska ske via FMV.
- Under SeC Karlsborg har SOG S4 införts.
- Under Utland har adresser lagt till för TH, CZ och HU.
- Under FSV har Resmat införts.
- Totalsumma att fördela adderar automatiskt ett exemplar som utgör referensexemplar hos FBF.
- Obligatoriskt referensexemplar till FMV Referensbibliotek borttaget / adressaten borttagen.
- Ny funktion för knappen "Spara som PDF". Nu är det möjligt att ange filnamn och var filen ska sparas.
- Adress Gods Arboga har införts under FörsA MÄL för fördelning av CD publikationer

FÖRÄNDRINGAR INFÖRDA I UTGÅVA 2:
- FMV Referensbibliotek var FMV referensbiliotek.
- Formatering i referensruta AK Mark var felaktig.
- Benämningar på mottagare uppdaterade med korrekta förkortningar osv.
- SeC Stockholm uppdaterad.
- Obligatorisk tilldelning vid offentlig publikation uppdaterad / stödtext ändrad.