Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

Grund- och förvaltningsdata start

FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

​Grund- och Förvaltningsdata GoF

Med Grund- och Förvaltningsdata GoF avses sådan typinformation som är unik eller specifik för den enskilda förnödenheten, och vars innehåll är stabilt över tiden, t.ex. information som:

  • möjliggör identifiering
  • innehåller tekniska beskrivningar och data
  • skapar förutsättningar för en effektiv förvaltning.

Kontakt vid frågor gällande stödsystem, regler, anvisningar, handböcker och metodstöd är verksamhetsstod.gof@fmv.se.
Vid inloggningsproblem, kontakta: Centralt Förvaltningsstöd System FMV Publikationer CFS cfsfmvpubl@fmv.se
För anmälan om utbildningsbehov, kontakta: verksamhetsstod.gof@fmv.se skriv UTB i ämne raden.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Styrande dokumenthttp://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/PublishingImages/styrdokument.png
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/styrande.aspxNavigering på sidan
Anskaffninghttp://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/PublishingImages/anskaffning.png
GoF under anskaffningsfasen
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/anskaffning.aspxNavigering på sidan
Indateringhttp://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/PublishingImages/indatering.png
Vad krävs för att registrera förnödenheter
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/Indatering.aspxNavigering på sidan
Registervårdhttp://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/PublishingImages/registervard.png
Mallar och info om maskinella körningar
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/registerv%C3%A5rd.aspxNavigering på sidan
Stödsystemhttp://logistihttp://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/PublishingImages/stodsystem.pngkportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/PublishingImages/stodsystem_v1.png
Ansökningsblanketter, lathundar, användarhandböcker
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/st%C3%B6dsystem.aspxNavigering på sidan
Utbildninghttp://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/PublishingImages/utbildning.png
Skaffa dig kunskap och behörighet
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/utbildning.aspxNavigering på sidan
FAQhttp://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/PublishingImages/FAQ.png
Vanligt förekommande frågor kring grund- och förvaltningsdata
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/goffaq/Ny flik
TIA GoFhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TIA_gof.png
TIA GoF
(kräver behörighet)
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/tia/Sidor/Startsidemall.aspxNy flik