Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

Anläggningsdokumentation Start

FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

​Anläggningsdokumentation

Allmänt

Anläggningsdokumenten behandlar funktionen hos försvarets fasta anläggningar. Dokumenten utgörs av olika dokument, från rena textdokument och tabeller till ritningar och olika typer av flödesscheman. Gemensamt för anläggningsdokumenten är att de åsatts ritningsnummer, oavsett dokumentens informationsinnehåll.

Karakteristiskt för anläggningsdokumentationen är:

  • Den samlade dokumentationen för en anläggning är sekretessbelagd
  • Dokumenten är inte kopplade till Försvarsmaktens förnödenhetsregister

Den digitala anläggningsdokumentationen lagras i arkivsystem B.R.A (Bild och ritningshanteringssystem för anläggningsdokumentation) som arkivdokument samt som produktionsdokument för framtida revideringar av dokumenten.
Den anskaffande instansen ansvarar för sakinnehållet i dokumenten.

Stödsystem - B.R.A

B.R.A - Bild- och ritningshanteringssystem för anläggningsdokumentation

Syftet med B.R.A är att samla försvarsmaktens all digital anläggningsdokumentation i en databas.

I databasen registreras administrativ data om varje ritning som visar bla ritningsstrukturen. Från systemet lånas ut ritningar för revidering till leverantör som anlitas av FMV för ombyggnad. Efter revidering lämnas ritningarna åter till databasen med nya revideringslägen.

B.R.A.-systemet är i grunden en kopia av BORIS.
Till skillnad från BORIS är B.R.A ett slutet system som lagrar sekretessbedömd information. System B.R.A är klassad av MUST för att kunna arkivera kvalhemlig information.

Behörighet

För att få låna/leverera dokument till/från arkiv B.R.A krävs behörighet på personnivå. Behörighet söks på blankett ''Behörighetsanmälan B.R.A , M7102-620702'' som finns att ladda ner här. Ifylld blankett, med av MS-ledare eller motsvarande, godkänd behörighet, ska i god tid före lån/leverans till/från B.R.A, skickas till bra@fmv.se för registrering. Detta är ett krav från MUST för att få låna eller leverera till arkiv B.R.A.

Vid frågor, vänligen kontakta bra@fmv.se.

Dokumentation

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬